» Ứng dụng » Bonfiglioli: Giải pháp chuyên biệt cho truyền động công suất và điều khiểm động lực

Sự đa dạng về chủng loại sản phẩm, quy trình tự động hoá và chất lượng đã giúp Bonfiglioli nắm vị trí dẫn đầu trong ngành công nghiệp.

Sự đa dạng về chủng loại sản phẩm, quy trình tự động hoá và chất lượng đã giúp Bonfiglioli nắm vị trí dẫn đầu trong ngành công nghiệp. Chính sách của Bonfiglioli tập trung vào các giải pháp tích hợp tăn tính cạnh tranh và kỹ thuật tiên tiến là những yếu tố then chốt, thiết yếu để thoả mã nhu cầu khách hàng, trong khi sản xuất vẫn nhắm vào việc đạt tiêu chuẩn cao nhất.

Mục tiêu các dòng sản phẩm của Bonfiglioli hướng đến là độ bền và đa dạng hoá để đáp ứng được yêu cầu cho Quy trình Công nghiệp, Giải pháp Tự động hoá và Thiết bị di động.


Chia sẻ

Các bài viết khác :