» Giới thiệu » HỘP GIẢM TỐC BONFIGLIOLI

Hộp giảm tốc là cơ cấu truyền động bằng ăn khớp trực tiếp, có tỉ số truyền không đổi và được dùng để giảm vận tốc góc và tăng mômen xoắn và là bộ máy trung gian giữa động cơ điện vồ bộ phận làm việc cúa máy công tác.

Hộp giảm tốc phân theo 2 cách sau đây

- Phân theo tỷ số truyền của hộp giảm tốc:

+ Hộp giảm tốc 1 cấp

+ Hộp giảm tốc nhiều cấp

- Phân theo nguyên lý truyền động trong hộp giảm tốc:

+ Hộp giảm tốc bánh răng trụ : khai triển, phân đôi, đồng trục.

+ Hộp giảm tốc bánh răng côn hoặc côn - trụ.

+ Hộp giảm tốc trục vít - bánh răng.

+ Hộp giảm bánh răng - trục vít. ở đây ta thiết kế một hộp giảm tốc hai cấp + một bộ  truyền ngoài.

Nguyên tắc hoạt động

Thông thường hộp giảm tốc thường là 1 hệ bánh răng thường, gồm nhiều bánh răng răng thẳng hoặc răng nghiêng lần lượt ăn khớp với nhau theo đúng tỷ số truyền và momen quay đã thiết kế để lấy ra số vòng quay cần thiết. Cũng có 1 số hộp giảm tốc không sài hệ bánh răng thường mà sài hệ bánh răng vi sai, hoặc hệ bánh răng hành tinh. Với hộp giảm tốc loại này thì kích thước sẽ nhỏ, gọn, chịu lưc làm việc lớn. Tùy vào điều kiện làm việc và tính toán thì người ta sẽ thiết kế 1 hộp giảm tốc phù hợp với công việc. 

Khi người ta cần 1 số vòng quay trong 1 phút mà không có động cơ nào đáp ứng được thì người ta sẽ dùng đến hộp giảm tốc.

 


Chia sẻ

Các bài viết khác :