» Động cơ giảm tốc » Động cơ giảm tốc Bánh răng nghiêng

CI3050 - COMPACT COMBINED GEARBOXES P = 0.13 – 0.18 Kw
T2M = 161 – 368 Nm
i = 750 – 1.200
Series T - BEVEL HELICAL GEAR P = 0.09 – 137.1 Kw
T2M = 110 – 11.850 Nm
i = 8 – 630