» Hộp giảm tốc » Hộp giảm tốc Tramec - Bánh răng nghiêng

Series R - RIGHT ANGLE GEARBOXES P = 0.37 – 20.7 Kw
T2M = 12 – 357 Nm
i = 1 – 10
Series N - SPEED VARIATORS P = 0.25 – 7.5 Kw
T2M
i

Series M - SHAFT-MOUNTED GEARBOXES P = 2.2-89 Kw
T2M=300-8600Nm
i = 12.5-25
Series Z - PARALLEL GEAR SHAFT UNIT P = 0.5 – 270 Kw
T2M = 180 – 11.500 Nm
i = 5 – 250

Series T - BEVEL HELICAL GEAR P = 0.09 – 137.1 Kw
T2M = 110 – 11.850 Nm
i = 8 – 630