» Hộp giảm tốc » Hộp giảm tốc Tramec - Trục vít bánh vít

Series X - WORM GEARBOXES P = 0.06 – 9.2 Kw
T2M = 6.5 – 883 Nm
i = 5 – 100
Series H - HELICAL WORM GEARBOXES P = 0.06 – 5.5 Kw
T2M = 35 – 1517 Nm
i = 30 – 400

Series K - WORM GEARBOXES P = 0.06 – 9.2 Kw
T2 = 6.5 – 883 Nm
i = 5 – 100