» Động cơ giảm tốc » Động cơ giảm tốc Bánh răng nghiêng » CI3050 - COMPACT COMBINED GEARBOXES

P = 0.13 – 0.18 Kw T2M = 161 – 368 Nm i = 750 – 1.200

Chia sẻ

Sản phẩm khác :