Động cơ điện Bonfiglioli

Động cơ giảm tốc Bánh răng nghiêng

CI3050 - COMPACT COMBINED GEARBOXES P = 0.13 – 0.18 Kw
T2M = 161 – 368 Nm
i = 750 – 1.200
Series T - BEVEL HELICAL GEAR P = 0.09 – 137.1 Kw
T2M = 110 – 11.850 Nm
i = 8 – 630

Hộp giảm tốc Tramec - Trục vít bánh vít

Series X - WORM GEARBOXES P = 0.06 – 9.2 Kw
T2M = 6.5 – 883 Nm
i = 5 – 100
Series H - HELICAL WORM GEARBOXES P = 0.06 – 5.5 Kw
T2M = 35 – 1517 Nm
i = 30 – 400

Series K - WORM GEARBOXES P = 0.06 – 9.2 Kw
T2 = 6.5 – 883 Nm
i = 5 – 100

Động cơ điện Motive

Hộp giảm tốc Tramec - Bánh răng nghiêng

Series R - RIGHT ANGLE GEARBOXES P = 0.37 – 20.7 Kw
T2M = 12 – 357 Nm
i = 1 – 10
Series N - SPEED VARIATORS P = 0.25 – 7.5 Kw
T2M
i

Series M - SHAFT-MOUNTED GEARBOXES P = 2.2-89 Kw
T2M=300-8600Nm
i = 12.5-25
Series Z - PARALLEL GEAR SHAFT UNIT P = 0.5 – 270 Kw
T2M = 180 – 11.500 Nm
i = 5 – 250

Series T - BEVEL HELICAL GEAR P = 0.09 – 137.1 Kw
T2M = 110 – 11.850 Nm
i = 8 – 630